Start Uppåt Bilder SM 2005 Akita SM Bilder

Forum för valpköpare

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

 

SBCH Lindjax Akita

HD A, AD ua

ÅRETS SKYDDSHUND 2005

 

Stefan och Akita


Bilder på Akita, MH , Sammanställning MH Akita barnen


Akitas aktiviteter

Datum Händelse Var Poäng Plac Övrigt
År 2003
030524 Appell spår Piteå bk 268,5 4 uppfl
030803 MH Kungälv     Gk
031116 Lkl skydd Kungälv 463,75 1 Gk
År 2004
040522 Utställning Stenungsund 2:a pris    
041107 Lkl skydd Kind bk 490,5 2 uppfl
År 2005
050227 Hkl skydd Kungälv 581,25 1 uppfl
050416 Elit skydd Varberg 646,5 3 CP
050417 Elit skydd Gbg avd 713,25 1 CERT
050424 Elit skydd Borås 641 1 Cert/DM
050507 Elit skydd Västervik 680,5 2 SBCH
050508 Elit skydd Falbygden 732,75 1 CACIT
050521 Elit skydd Piteå 676,25 2 CERT
050612 Elit skydd Trollhättan 656,5 1 CERT
050827 SM Skydd Värnamo 640,75 5  
050917-18 NoM skydd Danmark   1 GULD
050925 Elit skydd Växjö Bk 702,25 2 CERT
051001 Elit skydd Halmstad 713,75 1 CERT
Årets skyddshund 2005
År 2006
060305 Lkl sök Kungälv 533,25 1 uppfl
060423 Elit skydd Gbg avd 680,25 1 CERT
060506 Elit skydd Lerum 680,5 1 CERT
060611 Elit skydd Kungälv 700 1 CERT
060826 SM Skydd Borlänge 660,5 6  
060924 Elit skydd Kungälv 703,5 1 CERT
061001 NoM skydd Finland   1 GULD
061022 Elit skydd Kristianstad 707,25 2 CERT
År 2007
070408 Elit skydd Gbg avd 675 1 CERT
070505 Elit skydd Lerum 683,5 2 CERT
070824-25 SM Skydd Piteå 691,25 2 SILVER
070901 Elit skydd Romelanda 692 2 CERT
070915-16 NoM skydd Stockholm 383 2 SILVER
070930 Elit skydd Kungälv 668,5 1 CERT
071028 Elit skydd Bjuv 709,5 2 CERT
071118 Elit skydd Kind 707 1 CERT
År 2008
080823-24 SM SKYDD Västerås 589,75 9  
080906 Elit skydd Romelanda 597,5 2 gk
081005 Elit skydd Borås 732 1 CERT
081012 Elit skydd Halmstad 644,25 6 gk
081116 Elit skydd Kind 695,25 3 CERT
År 2009
090829-30 SM SKYDD Falkenberg 600,75 11 gk
091108 Hkl sök Borås 539,75 - uppfl
091129 Elit skydd Alingsås 690 3 CERT
År 2010
100417 Elit sök Tidaholm 518   gk

 

Arrangör: Kungälv BK       Mentalbeskrivare: Viktoria Ahrenstedt
Kungälv 20030803
Genomförd MH , Godkänd Skott
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT 1
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. JAKT 2
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT 1
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

3b. JAKT 2
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

Uppåt

030126

Akita lever för det mesta fritt i min lilla flock, bestående av (för närvarande) 2st schäfrar och en labbe. En gammal sur hane som hon lärt sig mkt "hundspråk" av. Hon är mkt signal säker så hon kan reta honom till "gränsen", men fjäskar alltid i rätt tillfälle. Min schäfertik leker hon vilda lekar med & fostras hårt men rättvist. Labben blir det några snabba race med ibland. Alltså en rätt vild uppväxt! Fast fördelar ser jag i att hon är ganska välmusklad, snabb & spänstig.

Vad gäller dressyr så har vi kört "prova på" lite av varje! Jag är rätt lat, så jag försöker finna vad jag kommer behöva träna på och vad jag kan ta det lugnt med. Mest tid kommer vi nog att få lägga på koncentration (hon är mkt nyfiken) och att ha "rätt program" (rätt känslor) på, för det aktuella tillfället.

Har kört några spår,  uppletande, sök ute (några fler inne) & lite skydd. Funkar relativt bra med det mesta, lite problem med att skälla och att komma ihåg att stänga munnen då man biter.

Provat på alla moment i brukslydnaden, mest problem är att hålla koncentrationen, på vad vi ska göra och hur länge :-)

Mvh Stefan

NoM skydd 2007 foto: Kerstin Foggens

Bilder från "Schäfermästerskapet" Västervik 2005

(fotograf Anna lindelöf)

Korgbevakning

0

Dubbelretning

Modprov

 

 

Akita våren 2004

Bilderna nedan tagna 030126

MH sammanställning Akita barnen!
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
.  

 

Brisco, Babe, Buzz,

 

Bixi, Botox, Breezer, Bus, Bibbi, Buttrix,Blenda,Bonita, Akita

 

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete

 

 

   Brisco, Babe, Bibbi, Buzz,Blenda,

 

Akita, Bixi, Botox, Breezer, Bus, Buttrix, Bonita

 

 

 

Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan,    neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering

 

 

Brisco,  Bixi, Babe, Buzz, Blenda, Akita, Botox, Breezer, Bus, Bibbi, Bonita Buttrix

 

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
 

 

 

 

Akita, Bixi, Brisco, Botox, Babe, Breezer, Bus, Bibbi, Buzz, Blenda,

 Buttrix, Bonita

 

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
     

Akita, Breezer, Buzz, Buttrix, Blenda, Bonita,

Bixi, Brisco, Botox, Babe, Bus, Bibbi,

 

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1
Dragkamp
   

 

 Botox, Breezer, Bibbi, Blenda, Bixi, Brisco, Babe, Bus, Buzz, Bonita, Akita, Buttrix
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT 1
Förföljande
Blenda, Bonita,


 

Brisco, Bus, Babe

 

Akita,Bixi, Botox, Breezer, Bibbi, Buzz, Buttrix,

 

 
Startar ej Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. JAKT 2
Förföljande
Blenda, Bonita 

 

 

Brisco, Bus Akita, Bixi, Botox, Babe, Breezer, Bibbi, Buzz, Buttrix  
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT 1
Gripande
 Brisco, Bus, Blenda, Bonita Breezer Bixi, Babe, Bibbi,   Akita, Botox, Buzz, Buttrix,
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
3b. JAKT 2
Gripande
Blenda, Bonita Bus Breezer   Akita, Bixi, Brisco, Botox, Babe, Bibbi, Buzz, Buttrix

 

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.  Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek
4. AKTIVITET   Bonita Bixi, Babe, Breezer, Buttrix, Blenda Brisco, Botox, Bibbi,

 

Akita, Buzz, Bus
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5.a AVST.LEK
Intresse
   

 

Akita, Bixi, Botox, Breezer, Bus, Buzz, Blenda Brisco, Babe, Bonita Bibbi, Buttrix
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b AVST.LEK
Hot/agg
AkitaBixi, Brisco, Babe, Buttrix, Blenda, Bonita,     Botox, Breezer, Bibbi, Buzz Bus
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.
5.c AVST.LEK
Nyfikenhet
Breezer, Bus, Buzz, Blenda Akita

 

Brisco

 

Bibbi,

 

Bixi, Botox, Babe, Buttrix, Bonita
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5.d AVST.LEK
Leklust
Breezer, Bus, Buzz, Blenda  

 

 

 

Akita, Bonita

 

Bixi, Brisco, Botox, Babe, Bibbi, Buttrix
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e AVST.LEK
Samarbete
Breezer, Bus, Buzz,Blenda    Bixi, Babe Brisco, Bibbi, Buttrix, Bonita Akita, Botox

 

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Bonita Akita,Bixi

 

Botox, Babe, Breezer, Buttrix Brisco Bus, Bibbi, Buzz, Blenda
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
Akita, Brisco, Blenda, Bonita, Babe, Breezer Bixi, Botox, Bibbi, Buzz, Buttrix Bus

 

 

 

Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Bixi, Brisco, Babe, Bibbi

 

Breezer, Buzz, Buttrix

 

Bus, Blenda Botox Akita, Bonita

 

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Akita, Botox, Buttrix, Bonita Breezer, Blenda

 

Bus, Bibbi,

 

Bixi, Brisco, Babe, Buzz

 

 
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Akita,Brisco, Babe, Bus, Bibbi, Buzz, Buttrix,Blenda,  Bonita Botox

 

Bixi, Breezer

 

 

 

 
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Blenda

 

Buttrix Akita, Bixi, Botox, Babe, Breezer, Bonita Bus Brisco, Bibbi, Buzz
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

 

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
  Bixi, Brisco Bibbi, Buzz, Botox, Breezer, Bus, Buttrix, Bonita, Akita,Babe, Blenda
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Akita,Bixi,Brisco, Botox, Babe, Breezer, Bus, Buzz, Buttrix, Blenda, Bonita  

 

 

 

Bibbi  
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

 

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Akita,  Bixi, Brisco, Babe, Breezer, Bus, Bibbi, Buzz, Buttrix, Blenda, Bonita Botox

 

 

 

   
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Brisco Akita, Bixi, Babe, Breezer, Blenda Botox, Bus, Bonita, Bibbi, Buttrix, Buzz
Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende Visar flera hotbeteende under längre tid.

 

Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
  Breezer   Akita, Brisco, Buttrix, Blenda Bixi, Botox, Babe, Bus, Bibbi, Buzz, Bonita,

 

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Babe, Buttrix

 

Bixi, Brisco, Bibbi Bonita

 

Akita, Botox Breezer, Bus, Buzz, Blenda
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Bixi, Brisco, Bibbi, Buzz, Blenda Akita, Botox, Bonita, Breezer, Bus,   Babe Buttrix

 

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Bibbi, Buzz Bixi, Brisco, Babe, Blenda   Akita,  Botox, Breezer, Buttrix, Bonita, 

Bus

 

Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
    Blenda

 

Akita, Bixi,Brisco, Botox, Babe, Breezer, Bus, Bibbi, Buzz, Buttrix,

Bonita
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
    Akita, Brisco, Bibbi, Blenda,

 Botox, Breezer, Bonita,

 Bixi, Babe, Bus, Buzz, Buttrix,

Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT  Akita, Bixi, Botox, Babe, Bus, Buzz, Buttrix, Blenda Bonita, Brisco, Breezer, Bibbi,

 

 

   
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

Uppåt