Start Uppåt

Forum för valpköpare

Läs eller skriv i vår gästbok!

 

Om du vill skicka e-post till oss nyttja länken nedan

 

Uppdateringar:

 

KORAD Lindjax Alva

HD A, AD ua

Carina och Alva


Bilder

Alvas aktiviteter

Datum Händelse Var Poäng Plac Övrigt
År 2003
030611 Lydn kl 1 Flen Bk 160,5 1 1:a pris
030629 Appell Flen BK 263,5 4 uppfl
030803 MH Kungälv     GK
År 2004
040418 Lkl Spår Södertälje 485 1 uppfl
040926 Hkl Spår Värmdö bk 454,5 2 Gk
År 2005
050313 Mentaltest Örebro 213   Gk
050424 Hkl Spår Botkyrkan 457,2   Gk
050516 Lydn kl 2 Södertälje 181,5 1 1:a pris
050525 Exteriör Södertälje Gk   KORAD
050807 Utställning Södertälje 2:a pris    
År 2007
070506 Hkl spår Södertälje 500,5 1 Uppfl
070923 Elit spår Södertälje 433,75   gk

 

Arrangör: Kungälv BK       Mentalbeskrivare: Viktoria Ahrenstedt
Kungälv 20030803
Alva Genomförd MH , Godkänd Skott + alva barnen D-kullen
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Doris

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Detox, Dizza, Dilda, Ditra

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Doris

Följer med hela sträckan, neutral.

 

Följer med villigt. Engagerar sig.

Dilda, Dizza, Ditra,

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

Detox

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Doris

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar. Är neutral.

Dilda, Dizza, Ditra

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende.

Detox

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Ditra

Griper direkt med hela munnen.

Detox, Dilda, Dizza, Doris

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om.

Detox, Ditra

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.

Dizza

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

Dilda, Doris

3a. JAKT 1
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter.

Doris

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. JAKT 2
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Detox,

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Dilda, Dizza, Ditra,  Doris

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT 1
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Doris

Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.

Dilda, Ditra

 Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

Detox, Dizza

3b. JAKT 2
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet.  Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Doris

Griper direkt, släpper.

Dilda, Dizza

 Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.

Detox, Ditra

4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Dilda

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Detox, Dizza, Doris

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand.

Ditra

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Detox, Ditra, Doris,

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Dilda, Dizza

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1 och 2 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. 1 o 2 del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Doris

Går fram när figuranten ger sig till känna Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.

Ditra

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Detox, Dilda, Dizza

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse.

Doris

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Detox, Doris

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

Dilda, Dizza, Ditra

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Detox

Hukar sig och stannar.

Dilda,

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Ditra

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

Dizza, Doris

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden.

Detox

Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid.

Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden.Dilda Går fram till overallen när föraren står bredvid.Ditra, Doris Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Dizza Går fram till overallen utan hjälp. Detox

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Dilda Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.Detox, Dizza Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle.Ditra, Doris Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.Detox, Dizza, Doris Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Dilda Flyr högst 5 meter.Ditra Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Dilda Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp. Detox, Dizza, Ditra, Doris

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.Dilda, Ditra Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.Detox, Dizza Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Doris Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteende Visar enstaka hotbeteende

Detox

Visar flera hotbeteende under längre tid.

Dilda, Dizza, Doris

Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.

Ditra

8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Detox

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Dilda, Dizza, Ditra, Doris,

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Doris

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad.

Doris

Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Dilda, Dizza

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.

Detox, Ditra

8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök.

Doris

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra

Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker-startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Ditra,

Griper direkt med hela munnen.

Detox, Dilda, Dizza, Doris,

Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen be-
rördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Detox, Dilda, Dizza, Ditra, Doris

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skott.

 

Mentala egenskaper

Bedömning

Värdetal

Poäng

I. Tillgänglighet

Koeff: 15

Tillgänglig, öppen

+3

45

II. Kamplust, jakt

koeff: 8

Stor

+3

24

III. Kamplust, social

koeff: 6

Måttlig

+3

18

IV. Temperament

koeff: 10

Livlig

+3

30

V. Skärpa

koeff: 5

Liten utan kvarstående aggressivitet

+1

5

VI. Försvarslust

koeff: 5

Liten

+1

5

VII. Nervkonstitution

koeff: 35

Relativt nervfast

+2

70

VIII. Hårdhet

koeff: 8

Måttligt hård

+3

24

IX. Dådkraft

koeff: 8

Liten

-1

-8

X. Skottfasthet Skottfast

+

 

Summa:

221

Minskningstal:

-8

Slutpoäng:

213

Bilder på Lindjax Alva

Kennelläger 2007


Bilder från kennelläger 2006

På A-stationen Carina förbereder Alva

Alva på väg in till C-stationen

Alvas årliga skyddsträning

________________________________________________________________

Bilder från kennelläger 2005

030120

Alva är den roligaste hunden jag har haft. Hon tycker om allt och hon är väldigt lättlärd.

I familjen bor också min hovawart tik Dixi, tre barn och fyra katter. Alva fungerar bra med allihop

Träningen går framåt, uppletande är hennes favorit. Spåret går också bra, hon löser det mesta själv, är duktig på att gå tillbaka om hon har ett "tapp" ex.

Rapport har vi börjat med, Alva verkar uppskatta att både springa och få mat!!

Lydnaden börjar gå bra, när det gäller fria  följet har nog "polletten trillat ner". Men hon kan vara väldigt okoncentrerad. Löv och snöflingor kan hon inte motstå att jaga!! Jag är mycket nöjd med henne, har nog hittat "min" ras.

Mvh Carina